Sökning: "health systems"

Visar resultat 1 - 5 av 2245 avhandlingar innehållade orden health systems.

 1. 1. Health-promoting health services personal health documents and empowerment

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Lars Jerdén; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 2. 2. Disease surveillance systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Baki Cakici; KTH.; SICS.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; disease surveillance; syndromic surveillance; outbreak detection; health informatics; computer science;

  Sammanfattning : Recent advances in information and communication technologies have made the development and operation of complex disease surveillance systems technically feasible, and many systems have been proposed to interpret diverse data sources for health-related signals. Implementing these systems for daily use and efficiently interpreting their output, however, remains a technical challenge. LÄS MER

 3. 3. Health systems bottlenecks and evidence-based district health planning Experiences from the district health system in Uganda

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dorcus Kiwanuka Henriksson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; District; health systems; decentralization; evidence; planning; bottleneck analysis; governance; decision space; health information systems; maternal and newborn care; child survival; Uganda; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : In low-income countries where maternal and child mortality remains high, there is limited use of context-specific evidence for decision making and prioritization of interventions in the planning process at the sub-national level, such as the district level. Knowledge on the utility of tools and interventions to promote use of district-specific evidence in the planning process is limited, yet it could contribute to the prioritization of high-impact interventions for women and children. LÄS MER

 4. 4. Decentralization and National Health Policy Implementation in Uganda - a Problematic Process

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Anders Jeppsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Public health; Uganda.; policy diffusion; policy translation; policy implementation; decentralization; health care systems; primary health care; health sector reform; Ministry of health; health policy; Folkhälsa; epidemiologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ugandas regering har strävat efter att skapa en behovsbaserad och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård på två olika sätt: hälsosektorn har decentraliserats för att öka ansvarstagande och medverkan på lägre nivåer. Kompetens har byggts upp för att kunna utveckla en nationell policy, och därigenom kunna bedöma sjukvårdsbehov och för att göra kostnadseffektiva prioriteringar. LÄS MER

 5. 5. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  Detta är en avhandling från Muhammad Kamrul Islam

  Författare :Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. LÄS MER