Sökning: "svensk språkförändring"

Hittade 1 avhandling innehållade orden svensk språkförändring.

  1. 1. Både finsk och svensk modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939

    Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgräns norr

    Författare :Lars Elenius; Umeå universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernisation; nationalism; ethnicity; assimilation policy; national identity; marriage pattern; language shift; Torne Valley; elementary school;

    Sammanfattning : Den fred som undertecknades i Fredrikshamn hösten 1809 var den mest svidande i Sveriges historia. I ett slag delades det svenska riket i två delar. Gränsen drogs längs Torne älv och delade de finskspråkiga socknarna mitt itu. LÄS MER