Sökning: "självbiografisk roman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden självbiografisk roman.

  1. 1. Som en byracka : självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap

    Författare :Maria Jönsson; Annelie Bränström Öhman; Annika Olsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 1970s; autobiography; woman’s emancipation; gender studies; grotesque; laughter as subversion; Agneta Klingspor; Kerstin Thorvall; Kerstin Bergström; självbiografi; självbiografisk roman; bekännelselitteratur; 1970-talets kvinnorörelse; jagberättande; livsberättande; genus; autofiktion; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : The study deals with Agneta Klingspor’s autobiographical writings from the 1970s until today. Agneta Klingspor made her debut as an author in 1977 with the diary Inte skära bara rispa. Kvinnodagbok 1962–76 (No Cutting Only Scratching. A Woman’s Diary 1962–76). LÄS MER