Sökning: "resection"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade ordet resection.

 1. 1. Technical Aspects of Laparoscopic Liver Resection. An Experimental Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristinn Eiriksson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gas embolism; laparoscopy; liver resection; pneumoperitoneum; carbon dioxide; argon; bleeding; stapling device;

  Sammanfattning : Various techniques are used to transect the liver. With increase in laparoscopic liver resections (LLR), it is of even more interest to develop surgical techniques to minimize bleeding and the risk for gas embolism during transection. Instrument like argon enhanced coagulator provides good hemostasis but increases the danger of gas embolism. LÄS MER

 2. 2. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER

 3. 3. Pulmonary resection for malignant tumors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Mamdoh Al-Ameri; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Resection of malignant tumors in the lung represents greater than 70% of thoracic surgeries. The continuous evolution of new surgical techniques and management of malignant diseases have improved the clinical outcomes of survival and quality of life. LÄS MER

 4. 4. Interstitial laser thermotherapy (ILT) of an adenocarcinoma implanted into rat liver - methodology and effects

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kjell Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; heat shock protein HSP ; tumour immunology; resection; liver; adenocarcinoma; local treatment; monitoring; Interstitial laser thermotherapy; feedback control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i levern kan vara av två typer - antingen kan den ha sitt ursprung från levern och kallas primär levercancer eller också är den en spridning av tumör till levern från en annan plats i kroppen, s k dottersvulst eller metastas. Idag är kirurgi av tumörer i levern förstahandsbehandling, men tyvärr är det bara 1/10 patienter som har tumör i levern som kan bli aktuella för kirurgisk behandling, s k resektion. LÄS MER

 5. 5. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Páll Helgi Möller, M.D., Department of Surgery, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER