Sökning: "political transaction costs"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden political transaction costs.

 1. 1. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 2. 2. Explaining Coalitions : Evidence and Lessons From Studying Coalition Formation in Swedish Local Government

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Bäck; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Coalition formation; government formation; coalition theory; bargaining; political parties; local government; Swedish politics; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to better understand coalition formation. To date, a vast number of theories have been presented with the goal to explain coalition outcomes. LÄS MER

 3. 3. Postgång på växlande villkor : : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Magnus Linnarsson; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of Postal service; postal system; post office; mail; transaction costs; political transaction costs; early modern history; communication history; organizational history; organizations; Swedish history; administrative history.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. LÄS MER

 4. 4. Essays on the Political Economics of China's Development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Ruixue Jia; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political incentvies; promotion; collusion; public bads; economic history; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Complementary Roles of Connections and Performance in Political Selection in ChinaWho becomes a top politician in China? We focus on provincial leaders and examine how their chance of being promoted depends on performance and connections with top politicians. We find a positive correlation between promotion and growth that is robustly stronger for connected provincial leaders than for unconnected ones. LÄS MER

 5. 5. A Political View on the Internationalization Process

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Francisco Figueira de Lemos; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalization Process; Uppsala Model; Transaction Cost Economics; Institutional theory; Firm; Multinational; Government;

  Sammanfattning : The role of governments in the internationalization of the firm had early recognition in prominent seminal studies in international business, such as Hymer’s thesis or the Uppsala Model, though the interaction between multinationals and governments has attracted scarce attention. As such, the main stream of economics and management studies have focused on internationalization essentially as an issue of the firm, wherein the multinationals’ interaction with the environment is limited to a business-industrial scope of suppliers, clients, and competitors. LÄS MER