Sökning: "maternalism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet maternalism.

 1. 1. Politikens genusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap, 1902-1921

  Författare :Josefin Rönnbäck; Christina Florin; Kjell Östberg; Lena Wängnerud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :gender; suffrage; franchise; eligibility; political representation; politics; citizenship; democracy; democratization; liberalism; maternalism; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis analyses Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (‘The National Association for Women’s Franchise’, LKPR) and its struggle for women’s political rights in Sweden. The suffragists’ struggle is used as a “case study” for the purpose of uncovering the gender boundaries of politics, that is, what was possible in practice and what was considered suitable for men and women to do in politics in the early 20th century. LÄS MER

 2. 2. Female genital mutilation : Studies on primary and repeat female genital cutting

  Författare :Vanja Berggren; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Female genital mutilation; female genital cutting; reinfibulation; vulva; sexuality; midwife; immigration; migration; Sudan; Sweden; Somalia; Eritrea;

  Sammanfattning : Background: Worldwide at least 130 million now living women and girls have undergone female genital mutilation (FGM), also called female genital cutting (FGC). Reinfibulation (RI) is a secondary form, mainly performed after delivery. LÄS MER