Sökning: "Kjell Östberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kjell Östberg.

 1. 1. Byråkrati och reformism : en studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget

  Författare :Kjell Östberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppbåd, uppgifter, undantag : Om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget

  Författare :Madelene Lidestad; Yvonne Hirdman; Kjell Östberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; national preparedness; gender and war; women and war; national service; gender division of labor; First World War; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the paradoxical process takes place whereby women are both integrated and segregated within male-dominated sites of social action, here in the Swedish labor market, national economy and military during the First World War. The potential of the First World War to change the societal gender distribution of labor in Sweden is limited by the fact that Sweden was not a belligerent state, and that the mobilization of men thus was limited. LÄS MER

 3. 3. Politikens genusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap, 1902-1921

  Författare :Josefin Rönnbäck; Christina Florin; Kjell Östberg; Lena Wängnerud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :gender; suffrage; franchise; eligibility; political representation; politics; citizenship; democracy; democratization; liberalism; maternalism; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis analyses Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (‘The National Association for Women’s Franchise’, LKPR) and its struggle for women’s political rights in Sweden. The suffragists’ struggle is used as a “case study” for the purpose of uncovering the gender boundaries of politics, that is, what was possible in practice and what was considered suitable for men and women to do in politics in the early 20th century. LÄS MER