Sökning: "reinfibulation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet reinfibulation.

 1. 1. Female genital mutilation : Studies on primary and repeat female genital cutting

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Vanja Berggren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Female genital mutilation; female genital cutting; reinfibulation; vulva; sexuality; midwife; immigration; migration; Sudan; Sweden; Somalia; Eritrea;

  Sammanfattning : Background: Worldwide at least 130 million now living women and girls have undergone female genital mutilation (FGM), also called female genital cutting (FGC). Reinfibulation (RI) is a secondary form, mainly performed after delivery. LÄS MER

 2. 2. Genital mutilation of girls in Sudan : Community- and hospital-based studies on female genital cutting and its sequelae

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Lars Almroth; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: In spite of many decades of campaigns, female genital mutilation (FGM) is still highly prevalent in Sudan. One reason for this might be that campaigns have failed to approach fundamental values of FGM. LÄS MER