Sökning: "johan hagberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden johan hagberg.

 1. 1. Estetiska studier. II. Några ord om Aristofanes' lustspel, Grodorna. Akademisk afhandling, som med filosofiska fakultetens samtycke till offentlig granskning framställes af Jacob Theodor Hagberg ... och Carl Johan Albert Svanberg af Stockholms landskap å gustavianska lärosalen D. II juni 1852 p. v. t. e. m

  Författare :Jacob Theodor Hagberg; Carl Johan Albert Svanberg; Jacob Theodor Hagberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fructus contemplationum naturalium leviter libatus, & ex consensu amplissimi ordinis philosophici in academ. Salana Suecor. præside ... Joanne Bilberg ... publico bonorum examini modeste submissus ab Andrea Hagberg, Gestricio. In auditorio veteri majori ad diem [20] Octobris anni 1686

  Författare :Johan Bilberg; Andreas Hagberg; Johan Bilberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De comoedia Aristophanis quae inscribitur Ippēs dissertatio, quam ... Mag. Carolus Augustus Hagberg et Johannes Fridericus Norman Stip. Reg. Wetsm. Dalec. In Audit. Gustav. die I Junii MDCCCXXXI. H. A. M. S., P. 1

  Författare :Carl August Hagberg; Johan Fredrik Norman; Carl August Hagberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vaticinia Joelis sacri vatis svethice reddita et notis philologicis illustrata, quorum partem posteriorem, ... p. p. Mag. Joh. Henr. V. Steinnordh ... et Ivarus Joh. Fred. Hagberg Ostrogothi. In audit. Gustav. die XXIV Martii MDCCCXXXVIII. H. P. M. S

  Författare :Johan Henrik Wilhelm Steinnordh; Ivarus Joh. Fred. Hagberg; Johan Henrik Wilhelm Steinnordh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Where to shop? : understanding consumers' choices of grocery stores

  Författare :Elin Nilsson; Anna-Carin Nordvall; Agneta Marell; Johan Jansson; Johan Hagberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer decision-making; store choice; situation-based choices; cognitive proximity; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : For the last couple of decades consumer decision-making has been of increasing interest for retail as well as for consumer behaviour research. Food shopping constitutes a unique type of shopping behaviour. LÄS MER