Sökning: "government performance"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden government performance.

 1. 1. Constituting performance Case studies of performance auditing and performance reporting

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Fredrik Svärdsten Nymans; Anders Grönlund; Bino Catasús; Andrea Mennicken; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constituting performance; performance measurement; performance management; performance reporting; performance audit; performance standards; audit independence; accounting concepts; output; representation; government at a distance; social construction; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to problematize how and under what conditions organizational performance is constituted in the practices of performance auditing and accounting. Organizational performance disclosure is a world-wide phenomenon for enabling accountability relationships in large organizations regardless of the societal sector they operate in. LÄS MER

 2. 2. Political institutions and government performance : Central and Eastern Europe in a comparative perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sebastian Stålfors; Sten Berglund; Torbjörn Bergman; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political institutions; institutional arrangements; government performance; political system; majoritarian democracy; consensus democracy; quality of democracy; macroeconomic management; kinder and gentler democracy; Central and Eastern Europe; post-communist countries.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Central and Eastern Europe was strongly affected by the most recent wave of democratisation. Here, successful transition to democracy and market economy was sometimes perceived as a matter of choosing the ‘right’ institutional framework, presumably institutions employed in mature democracies. LÄS MER

 3. 3. För långt från regeringen – och för nära : Expertgruppen ESO:s födelse, levnad och död

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Marja Lemne; Torbjörn Larsson; Anders Mellbourn; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theories of power; power-struggle; politicians; civil servants; administration; government; experts; expert groups; scientist and influence; Government commissions; political opposition; administrative agencies; network; segments; finance ministry; ministers; policy-making; implementation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation has been to undertake a broad case study of ESO based on the theories of power, thereby analysing what happens in the political administrative system when an organisation as ESO is established with the somewhat untraditional task to question the programmes, performance, organisation and costs of the public sector.The following is discussed in this study. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 5. 5. Necessary but not Sustainable? The Limits of Democracy in Achieving Environmental Sustainability

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Political Science

  Författare :Marina Povitkina; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; environmental sustainability; quality of government; corruption;

  Sammanfattning : The world today faces a number of environmental problems that are both severe and urgent. Finding effective solutions is one of the top priorities for the international community, with at least half of the United Nations Sustainable Development Goals relating either directly or indirectly to reaching environmental sustainability. LÄS MER