Sökning: "Carl Fredrik Bergstedt"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Carl Fredrik Bergstedt.

 1. 1. Metriska öfversättningar från sanscrit. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställda af mag. Carl Fredrik Bergstedt ... och Fredrik Wallin af Södermanlands och Nerikes nation. På gustavianska auditorium den 13 october 1845 p. v. t. f. m., VIII

  Författare :Carl Fredrik Bergstedt; Fredrik Wallin; Carl Fredrik Bergstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Metriska öfversättningar från sanscrit. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställda af mag. Carl Fredrik Bergstedt ... och Reinhold Carlén af Vestgötha landskap. Kongl. stipendiat på gustavianska auditorium den 5 april 1845 p. v. t. e. m., II

  Författare :Carl Fredrik Bergstedt; Carl Reinhold Carlén; Carl Fredrik Bergstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Metriska öfversättningar från sanscrit. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställda af mag. Carl Fredrik Bergstedt ... och Johan Laurentius Ekman af Smålands landskap. På gustavianska auditorium den 21 maj 1845 p. v. t. e. m., V

  Författare :Carl Fredrik Bergstedt; Johan Laurentius Ekman; Carl Fredrik Bergstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Metriska öfversättningar från sanscrit. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställda af mag. Carl Fredrik Bergstedt ... och Sven Adolf Hedlund af Stockholms nation på gustavianska auditorium den 8 mars 1845 p. v. t. e. m., I

  Författare :Carl Fredrik Bergstedt; S. A. Hedlund; Carl Fredrik Bergstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Metriska öfversättningar från sanscrit. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställda af mag. Carl Fredrik Bergstedt ... och Gottfried Ekman af Smålands landskap. stip. Wredean. På gustavianska auditorium den 26 april 1845 p. v. t. e. m., IV

  Författare :Carl Fredrik Bergstedt; Gottfried Ekman; Carl Fredrik Bergstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER