Sökning: "Vilhelm Fredrik Palmblad"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade orden Vilhelm Fredrik Palmblad.

 1. 1. Sophocles sorgespel. 6. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld af Johan Fredrik Gjörcke af Vermlands å Gustavianska lärosalen den 28 mars 1839 f. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Johan Fredrik Gjörcke; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1839]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aischylos sorgespel. 8. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld ... af Fredrik Wåhlstedt Götheborgare. å Gustavianska lärosalen den 23 april 1842 p. v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Fredrik Wåhlstedt; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1842]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aischylos sorgespel. 20. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld ... af Carl Fredrik Ryberg Östgöthe. å gustavianska lärosalen den 26 april 1843 p. v. t. e. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Carl Fredrik Ryberg; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1843]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aischylos sorgespel. 7. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld af Christian Fredrik Lindman Östgöthe . Riddarh. stip. å Gustavianska lärosalen den 20 april 1842 p. v. t. e. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Christian Fredrik Lindman; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1842]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sophocles sorgespel. 10. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld af Vilhelm August Wall af Westm. och Dala nation, Terser stip. å Gustavianska lärosalen den 15 maj 1839 f. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Vilhelm August Wall; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1839]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER