Sökning: "fredrik"

Visar resultat 21 - 25 av 1548 avhandlingar innehållade ordet fredrik.

 1. 21. Demosthenis oratio, quæ inscribitur [Peri Stephanou], Svetice reddita. Quam ... præside Mag. Vilhelmo Frid. Palmblad ... p. p. auctor Robertus Fridericus Forssell Gestr.-Hels. in Auditorio Gustav. die XVI Junii MDCCCXXXVII. H. P. M. S., p. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Robertus Fridericus Forssell; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1837]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Dialogus Platonis, qui inscribitur Convivium, in linguam vernculam translatus cujus particulam primam ... præside Mag. Vilhelmo Frid. Palmblad ... pro gradu philosophico p. p. auctor Nicolaus Gustavus Kjellin Vermelandus. Stip. Geijer. In Audit. Gustav. die XI Junii MDCCCXXXVI. H. P. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Nicolaus Gustavsu Kjellin; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1836]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Diodoti, Eucratis filii pro Mitylenæis oratio apud Thucydidem (lib. III Capp XLII-VIII.) Svethice reddita. Quam ... præside mag. Wilhelmo Fr. Palmblad ... pro gradu philosophico p. p. auctor Gustavus Samuel Löwenhielm nob. stip. ord. equ. vermel. in audit. Gustav. die XII Juni MDCCCXLV. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excud. Reg. Acad. Typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Gustavus Samuel Löwenhielm; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1845]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Euripidis Orestes Svethice redditus. Cujus particulam primam ... præside Mag. Wilhelmo Fr. Palmblad ... p. p. auctor Petrus Sjöbring Smolandus., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiae Academiae Typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Petrus Sjöbring; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1841]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Euripidis Orestes Svethice redditus. Cujus particulam secundam ... præside Mag. Wilhelmo Fr. Palmblad ... pro gradu philosophico p. p. auctor Petrus Sjöbring Smolandus., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiae Academiae Typographi

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Petrus Sjöbring; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1845]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER