Sökning: "deduktiv metod"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden deduktiv metod.

 1. 1. Probabilistic design for evaluation of indoor environment

  Författare :Katarina Ljungquist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : In recent years indoor environment and indoor air quality has been subjected to extensive worldwide research efforts. Still, at present there are a lack of methods for prediction of risks and consequences for any defined damage to occur, similar to the probabilistic methods used in modern design codes for structures and buildings. LÄS MER

 2. 2. Apartment price determinants : A comparison between Sweden and Germany

  Författare :Sviatlana Anop; Hans Lind; Kerstin Annadotter; Bo Söderberg; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Apartment price determinants; house price determinants; valuation for mortgage purposes; bank lending policies; Nationalekonomi; Economics; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Similar development of economic fundamentals in Germany over the last two decades did not lead to the same dramatic house price increases as it is in Sweden. What can explain this house price stability over a long period? This thesis attempts to find the answer this question. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en kropp som värker : samtal med fysioterapeuten

  Författare :Maria Afrell; Carl Edvard Rudebeck; Mats Foldevi; Madeleine Abrandt Dahlgren; Kajsa Johansson; Amanda Lundvik Gyllensten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and aim: Physiotherapists in primary care meet, assess and treat patients with long-standing benign musculoskeletal pain. As a clinical condition, long-standing pain is common but nonetheless it is quite complex. LÄS MER

 4. 4. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 5. 5. Participation and ICT : Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

  Författare :Moa Yngve; Helena Hemmingsson; Helene Lidström; Elin Ekbladh; Ingeborg Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodations; assessment; education; environment; information technology; occupational therapy; rasch analysis; school activity; support; work;

  Sammanfattning : Introduction: The use of information and communication technology (ICT) has been highlighted over the past 20 years as a promising accommodation to improve participation in school activities among students with special educational needs (SEN). However, evidence is still needed. LÄS MER