Sökning: "Göteborgs universitet GU"

Visar resultat 1 - 5 av 6656 avhandlingar innehållade orden Göteborgs universitet GU.

 1. 1. Investigation of Exocytosis for a New Paradigm of Plasticity in Biological Systems Using Electrochemistry and Mass Spectrometry Imaging

  Författare :Chaoyi Gu; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cellular communication is a vital process and serves as the basis for complex brain functions in multicellular organisms. The majority of cellular communication is achieved via the release of specific signaling molecules, transmitters and modulators, via a process termed exocytosis. LÄS MER

 2. 2. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  Författare :Anette Kjellgren; Karlstads universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. LÄS MER

 3. 3. Prisutveckling och kapitalvinster på bostadsfastigheter : Memorandum nr 66, Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Bo Sandelin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum

  Författare :Staffan Kling; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :organisationskultur; tomrum;

  Sammanfattning : Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum När en organisationsmedlem är frånvarande från sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter uppstår ett tomrum bestående av bland annat avsaknad av olika kompetenser. Denna uppsats handlar om hur detta tomrum hanteras och vilka strategier som används i detta sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Skandaler; legitimitet; offentlig sektor; korruption;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor kan knappast sägas vara förknippad med skandaler. Men på senare tid har något förändrats och skandaler är numera ett inslag i den offentliga sektorn. Den här studien handlar om vad det innebär. LÄS MER