Sökning: "Steel Structures"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade orden Steel Structures.

 1. 1. High strength steel local buckling and residual stresses

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Clarin; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : High strength steel provide designers with the possibility of creating more slender and weight efficient structures than would be possible if using steels with lower strength. To be able to do this, a structural designer needs updated and validated codes as aid in their work. LÄS MER

 2. 2. Stainless steel plasticity material modelling and structural applications

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Olsson; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : The thesis addresses stainless steel in construction with focus on plasticity and shear resistance of welded girders respectively. In the area of plasticity it comprises an account of an experimental study with emphasis on phenomenological observations followed by theorethical modelling. LÄS MER

 3. 3. Structural steel plasticity : experimental study and theoretical modelling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan Granlund; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling behandlar konstitutiv modellering av konstruktionsstål i elastoplastiskt område. Ett koncept för tvåaxlig provning i huvudspänningsplanet har utvecklats vilket sedan har använts för att generera försöksdata för att formulera en konstitutiv modell för sambandet mellan spänningar och plastiska töjningar. LÄS MER

 4. 4. Innovative structural details using high strength steel for steel bridges

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Skoglund; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High strength steel; fatigue; steel bridges; steel and concrete composite bridges; innovative steel details; Bro- och stålbyggnad; Structural Engineering and Bridges;

  Sammanfattning : The use of high strength steel has the potential to reduce the amount of steel used in bridge structures and thereby facilitate a more sustainable construction. The amount of steel and what steel grade that can be used in bridge structures and other cyclic loaded structures are often limited by a material degradation process called fatigue. LÄS MER

 5. 5. Plastic behaviour of steel experimental investigation and modelling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jonas Gozzi; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : This thesis deals with the plastic behaviour of steel. It comprises an investigation with focus on biaxial tests and constitutive modelling. Tests were performed on one stainless steel grade in two different strength classes, C700 and C850, as well as one extra high strength structural steel grade. LÄS MER