Sökning: "cross-section dependence"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden cross-section dependence.

 1. 1. MCNPX Simulations for Neutron Cross Section Measurements

  Författare :Milan Tesinsky; Janne Wallenius; Alan Tkaczyk; KTH; []
  Nyckelord :MCNPX; neutron; cross section;

  Sammanfattning : This thesis presents MCNPX simulations of the SCANDAL set-up used at the Theodor Svedberg Laboratory for neutron scattering cross-section measurements. The thesis describes processes and data important for the upcoming off-line data analysis. LÄS MER

 2. 2. Estimation and Testing in Panel Data with Cross-Section Dependence

  Författare :Simon Reese; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Factor-augmented panel regression; CCE estimation; cross-section dependence; common factor models; Factor-augmented panel regression; CCE estimation; cross-section dependence; common factor models;

  Sammanfattning : This thesis makes a contribution the econometrics of panel data with cross-section dependence (CSD). It consists of five self-contained papers. LÄS MER

 3. 3. Femårsuppföljning för tvångsvårdade kvinnor : Inverkan av psykiska problem på utfallet

  Författare :Irene Jansson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hospital admissions; criminal offences; psychiatric disorder; abstinence; women; drug dependence; Compulsive treatment;

  Sammanfattning : The study focus is a sample of women with drug dependence admitted to compulsory treatment according to the Swedish act of care for drug abusers (LVM, 1988:870) and according to the act of care for young persons (LVU, 1990:52). From a cohort consecutively admitted to residential treatment at Lunden between 1997 and 2000, a sample of 132 women was selected for a five year follow-up. LÄS MER

 4. 4. Heavy particle interference and diffraction in fast electron transfer collisions

  Författare :Magnus Gudmundsson; Henrik Cederquist; Henning Schmidt; Erik Horsdal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik; fysik; Physics;

  Sammanfattning : This thesis presents experimental results from the synchrotron cooler and storage ring CRYRING on charge transfer processes in fast electron transfer collisions using high-resolution cold target recoil-ion momentum spectroscopy. The main focus of these studies was to investigate a key concept of quantum mechanics: the wave-particle duality. LÄS MER

 5. 5. A Method for Dispersive Split Hopkinson Pressure Bar Analysis Applied to High Strain Rate Testing of Spruce Wood

  Författare :Svante Widehammar; Karl-Gustav Sundin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Materials science; split Hopkinson; wave propagation; dispersion; Hamilton s principle; strain rate; calibration; spruce; wood; Materialvetenskap; Materials science; Teknisk materialvetenskap; teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära; Technical Physics;

  Sammanfattning : En metod för dispersiv analys av försök med delad hopkinsonstång tillämpad på provning av granved vid hög töjningshastighetSyftet var att etablera en metod för att studera sambandet mellan spänning och töjning för granved vid hög töjningshastighet. Detta åstadkoms genom att anpassa och något vidareutveckla tekniken med delad hopkinsonstång ("Split Hopkinson Pressure Bar", SHPB). LÄS MER