Sökning: "bankrätt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet bankrätt.

 1. 1. Bankrörelse : Risker och riskhantering i banker

  Författare :Henric Falkman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; bankrätt; bankrörelse; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Den verksamhet som bedrivs av banker anses vara av särskilt stor betydelse för samhällslivet och dessutom förknippad med särskilda risker. Dessa risker tillsammans med det faktum att insättare och andra investerare normalt saknar möjlighet att inhämta och utvärdera information rörande riskegenskaperna hos bankernas tillgångar och skulder medför att banker är potentiellt instabila. LÄS MER

 2. 2. Banker och Internet - särskilt om kundaktiverade betalningsinstruktioner

  Författare :Lennart Johansson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bank-customer relationship; banking law; credit transfer; electronic proof; Internet; financial services; payment order; bankrätt;

  Sammanfattning : This thesis deals with legal issues arisen from consumer-activated payment orders, regarding credit transfers, which are initiated via the Internet under an agreement (about using Internet-services) previously entered into between the bank and the payer (or the originator). This Internet-service is in the thesis called Internet banking. LÄS MER