Sökning: "Lennart Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Lennart Johansson.

 1. 1. Activity in the central parts of interacting galaxies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lennart Johansson; [1987]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Banker och Internet - särskilt om kundaktiverade betalningsinstruktioner

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Lennart Johansson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bank-customer relationship; banking law; credit transfer; electronic proof; Internet; financial services; payment order; bankrätt;

  Sammanfattning : This thesis deals with legal issues arisen from consumer-activated payment orders, regarding credit transfers, which are initiated via the Internet under an agreement (about using Internet-services) previously entered into between the bank and the payer (or the originator). This Internet-service is in the thesis called Internet banking. LÄS MER

 3. 3. Systemet lagom : rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Lennart Johansson; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. The polarographic behaviour of some alkyl aryl sulfides and sulfoxides

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo-Lennart Johansson; [1983]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Diffusion and Interaction in Gels and Solutions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lennart Johansson; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The self-diffusion in polymer gels and solutions has been studied experimentally and by Brownian dynamics simulations. A new theory is presented concerning systems with purely repulsive interactions between the diffusants and the polymers. LÄS MER