Sökning: "Magnus Elfwing"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magnus Elfwing.

  1. 1. The Physiology of Chicken Domestication : Involvement of the HPA-axis and the Autonomic Nervous System

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Magnus Elfwing; Jordi Altimiras; Michael Axelsson; [2015]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Domestication; chickens; HPA-axis; autonomic nervous system; heart rate; allometry;

    Sammanfattning : Domesticering är en urvalsprocess för önskvärda egenskaper hos djur som över tid förändrar deras utseende, beteende och genetik. Några exempel av djur som genomgått denna riktade avel är vargen, mufflon, uroxen, vildsvinet och den röda djungelhönan som vi idag känner som hunden, fåret, kon, grisen och slaktkycklingen. LÄS MER