Sökning: "att bygga och etablera ethos"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden att bygga och etablera ethos.

 1. 1. Klassrummet som muntlig arena : att bygga och etablera ethos

  Författare :Cecilia Olsson Jers; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethos; retorik; demokrati; kommunikativ kompetens; trovärdighet; argumentation; respons; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; argumentation; feedback; muntlig framställning;

  Sammanfattning : Ett grundantagande för avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman. LÄS MER

 2. 2. Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos

  Författare :Cecilia Olsson-Jers; Språk- och litteraturcentrum; []
  Nyckelord :argumentation; upper secondary school; ethos; school subject Swedish; logos; pathos; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; feedback; oral presentations;

  Sammanfattning : The Class Room as an Oral Arena: Building and Establishing Ethos starts with the premise that every person who wants to act credibly as a democratic citizen must have a communicative competence. Democracy and communicative competence are closely linked. To communicate credibly is to communicate with ethos. LÄS MER