Sökning: "muntlig framställning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden muntlig framställning.

 1. 1. Klassrummet som muntlig arena : att bygga och etablera ethos

  Författare :Cecilia Olsson Jers; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethos; retorik; demokrati; kommunikativ kompetens; trovärdighet; argumentation; respons; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; argumentation; feedback; muntlig framställning;

  Sammanfattning : Ett grundantagande för avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman. LÄS MER

 2. 2. Muntlig framställning i årskurs 5. Utveckling av kriterier för bedömning

  Författare :Anne-Mari Folkesson; Almqvist & Wiksell; []
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Muntlig framställning i årskurs 5: utveckling av kriterier för bedömning

  Författare :Anne-Mari Folkesson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; criteria; eleven years old; national evaluation; speech; Pedagogy and didactics; Sweden; compulsory school; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The study is based upon material which is a part of the Swedish Agency for Education's evaluation of oral production in year five at primary school. The overall aim of this study is to examine w h a t is assessed by describing the childrens speech, developing and testing criteria for the proficiency in speech in relation to this assessment. LÄS MER

 4. 4. Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos

  Författare :Cecilia Olsson-Jers; Språk- och litteraturcentrum; []
  Nyckelord :argumentation; upper secondary school; ethos; school subject Swedish; logos; pathos; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; feedback; oral presentations;

  Sammanfattning : The Class Room as an Oral Arena: Building and Establishing Ethos starts with the premise that every person who wants to act credibly as a democratic citizen must have a communicative competence. Democracy and communicative competence are closely linked. To communicate credibly is to communicate with ethos. LÄS MER

 5. 5. En bonadsmålare och hans värld. Johannes Nilsson i Breared

  Författare :Elisabeth Berglin; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; painted wall hangings; folk art; imitation; change; hermeneutics; historical reconstruction; biographical method; contextualization; social memory; illiteracy; narratives; genre analysis; revivalist ideas; Kulturantropologi; text; etnologi; ethnology; Cultural anthropology;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to find relationships between folk art, an artist's personal life and influential factors originating in the context. Christmas wall hangings by the peasant painter Johannes Nilsson (1757­1827) are the focus of the study. LÄS MER