Sökning: "Eva-Britt Norberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva-Britt Norberg.

  1. 1. Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt begränsningar och möjligheter

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Eva-Britt Norberg; Britta Löfgren; Kurt Boman; Patrik Wennberg; Maria Larsson-Lund; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aktiviteter i dagligt liv; Fatigue; Kronisk hjärtsvikt; Äldre; Program; OTIPM; Energibesparande arbetssätt; Intervju; Observation; Arbetsterapi; Intervention; Primärvård.;

    Sammanfattning : Chronic Heart Failure (CHF) is known to have a substantial impact on activities of daily living (ADL) and symptoms such as breathlessness and fatigue are characteristic. Despite this, research in occupational therapy concerning people with CHF is rare. LÄS MER