Sökning: "Sjukvårdsekonomi"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Sjukvårdsekonomi.

 1. 1. Studier i sjukvårdsekonomi

  Författare :Roland Granqvist; Stefan Håkansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hälsovård; Sjukvård; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Moralisk ekonomi i sjukvården? : om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering

  Författare :Carl-Åke Elmersjö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health service economic aspects; Health service ethics; Sjukvårdsorganisation; Sjukvårdsekonomi; etik och moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kostnadsvariationer inom sjukvården : jämförande studier på landstings- och kliniknivå

  Författare :Stefan Håkansson; Roland Granqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjukvårdsekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Disability, rehabilitation and health economic assessment

  Författare :Dick Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Rehabilitation; Cost-effectiveness; Cost-Utility; Quality of Life; Rehabilitering; Kostnadseffektivitet; Hälsoekonomi; Sjukvårdsekonomi; Livskvalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Background: Disability caused by long-term illnesses and diseases involves welfare losses through human suffering and huge societal costs. Rehabilitation of disabled individuals is a complex and growing field where health economic assessment studies could play a role in health policy and medical decision-making. LÄS MER