Sökning: "Torbjörn Jacobsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Torbjörn Jacobsson.

 1. 1. Implementering av processlösningar i sjukvården

  Författare :Torbjörn Jacobsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process flow solutions; Operations management; Lean production; Lean healthcare; Implementation; Healthcare;

  Sammanfattning : Many healthcare organizations are increasingly confronting long waiting times and queues of patients. It is no longer feasible to add resources, due to increasing economic constraints. Implementing process flow solutions, derived from the operations management field, is a promising way of trying to meet these challenges. LÄS MER

 2. 2. Det socio-polisiära handlingsnätet : om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER