Sökning: "Scandinavian institutionalism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Scandinavian institutionalism.

 1. 1. Ordination Balanced Scorecard : översättning av ett styrinstrument inom hälso- och sjukvården

  Författare :Elin K. Funck; Lars-Göran Aidemark; Karin Jonnergård; Katarina Östergren; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Balanced Scorecard; performance measurements; health care; translation; Scandinavian institutionalism; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This study examines the implementation of Balanced Scorecard (BSC) in health care organisations. BSC, a management control model based on measurements in different perspectives, has become one of the most popular performance measurement models during the last two decades and widely adopted in practice. LÄS MER

 2. 2. The Proliferation of Evidence-based Medicine : Ideas, Translations and Advocates

  Författare :Erica Hult; Kerstin Sahlin; Tina Hedmo; Maria Blomgren; Ebba Sjögren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the last few decades, the idea of evidence-based medicine (EBM) has proliferated throughout the world. EBM is, in its essence, an idea that is based on the assumption that doctors need to integrate evidence from clinical research into their patient care. LÄS MER