Sökning: "Sågverk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Sågverk.

 1. 1. Norrbyskär om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1890-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mats Ahnlund; Umeå universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sågverk; Sverige; Västerbotten; Norrbyskär;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvantitativa modeller för lokalisering av sågverk med tillämpning på Norrbottens län

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Per Fohlin; Mikael Silver; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : En kraftig strukturomvandling pågår inom svensk sågverksindustri. Den har inneburit att produktionen allt mer har förskjutits mot de större sågverken. Historiskt har flera olika faktorer drivit på strukturomvandlingen. LÄS MER

 3. 3. Supply Chain Integration for Small Sawmills in Industrialized House-Building

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jarkko Erikshammar; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : The position taken in this thesis is that a small and medium sized supplier makes a strategic choice to integrate their supply chain with industrialized house-building companies in order to deliver customer value and sustain competitive advantage. Customer values for industrialized house-building means delivery reliability, product quality, supply chain and market flexibility. LÄS MER

 4. 4. Optimized processes in sawmills

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Carl Gustav Lundahl; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wood Technology; Träteknik;

  Sammanfattning : This work was initiated in order to show the potential for Swedish sawmills to achieve higher productivity by implementation of improved process control tools in breakdown and production flows. Accessible and reliable production data are crucial information concerning the area of process control; hence the objective in this study was to create a "toolbox" of suitable tools for decision support, surveys and analyses. LÄS MER

 5. 5. Supply chain optimization in the forest industry

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Helene Gunnarsson Lidestam; Mikael Rönnqvist; Jan Lundgren; Eldon Gunn; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Supply chain; logistics; forestry; optimization; modelling; transportation; mixed integer programming models; försörjningskedjor; logistik; optimering; modellering; transportplanering; blandade heltalsproblem; skogsindustrin; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : The scope of this thesis is modelling and solving large-scale planning problems in the supply chain within the forest industry. Five research papers are included, the first three of which focus on the modelling, and the last two on the solution methods. LÄS MER