Sökning: "Norrbyskär"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Norrbyskär.

 1. 1. Norrbyskär om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1890-talet

  Författare :Mats Ahnlund; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sågverk; Sverige; Västerbotten; Norrbyskär;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Birds and Borrelia

  Författare :Björn Olsen; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Borrelia; Ixodes ticks; Birds; Epidemiology;

  Sammanfattning : The Lyme disease causing spirochaete Borrelia burgdorferi sensu lato is transmitted by ticks within the genus Ixodes. These ticks are liberal host seekers and parasitise mammals, birds and reptiles.Prior to this study, the distribution of I. ricinus ticks and Lyme disease was thought to be restricted to the southern half of Sweden. LÄS MER