Sökning: "Lars-olof Hilding"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars-olof Hilding.

 1. 1. "Är det så här vi är". Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter

  Författare :Lars-olof Hilding; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of education; social mobility; diversity in higher education;

  Sammanfattning : This thesis addresses what students describe as their reasons for attending university, their descriptions of their encounters with the university milieu, and what significance they believe the existence of a local university such as Halmstad in south-west Sweden may have had in this. The empirical basis of the study consists of interviews with 58 students taking one of three courses at Halmstad University. LÄS MER

 2. 2. "Är det så här vi är" : Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter

  Författare :Lars-Olof Hilding; Ann-Mari Sellerberg; Lars-Erik Berg; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningssociologi; social snedrekrytering; högre utbildning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen, baserad på intervjuer med 58 studenter vid tre olika program vid Högskolan i Halmstad, behandlar de skäl olika studentgrupper beskriver för att börja studera, deras upplevelser av mötet med högskolemiljön, och vilken betydelse de en lokal högskola kan ha. Trots olika åtgärder var den sociala snedrekryteringen till högre utbildning i stort sett oförändrad mellan 1960 och 1990. LÄS MER