Sökning: "utbildningssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet utbildningssociologi.

 1. 1. Borgerlighetens döttrar och söner : Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

  Författare :Sara Backman Prytz; Esbjörn Larsson; David Tjeder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :sociology of education; history of education; gender history; upper secondary schools; gender stereotypes; gender ideals; masculinity; femininity; fin-de-siècle; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish upper secondary school youth constructed femininity and masculinity in the period 1880–1930. The overall intention of the dissertation is to analyse the gender ideals that are found in texts written by girls and boys in a bourgeois school environment during a period characterised by transformative social changes in society. LÄS MER

 2. 2. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER

 3. 3. I privat och offentligt : Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Författare :Peter Bernhardsson; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Donald Broady; Eva Helen Ulvros; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER

 4. 4. Skollärare : Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009

  Författare :Emil Bertilsson; Mikael Börjesson; Gunnar Olofsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology of education; teacher education; teacher profession; recruitment; geometric data analysis; multiple correspondence analysis.; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This study is about the school teachers’ positions in contemporary Swedish society. In order to grasp the social characteristics of their profession and its transformations it has been important to conduct thorough analyses of the recruitment of teacher students and the recruitment to the teaching professions. LÄS MER

 5. 5. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology]

  Författare :Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bourdieu; Pierre; 1930-2002; Sociologi; historia; Frankrike; 1900-talet; Sociology; sociologi; Sociology; Sociologi; Utbildningssociologi; Sociology of Education; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The sociology of Pierre Bourdieu is analyzed from two angles.On the one hand, the development of Bourdieu's methods and key concepts (symbolic capital, cultural capital, habitus, field) is traced back to the problems which he and his collaborators have encountered in their research practice. LÄS MER