Sökning: "Kaj Granath"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kaj Granath.

 1. 1. Lag och ordning : Om lagstiftning, estetik och arkitektonisk kvalitet

  Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola, Göteborg

  Författare :Kaj Granath; Högskolan i Jönköping.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Respektfull förnyelse : Om kunskap och öppenhet i stadsplaneringsprocessen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kaj Granath; Högskolan i Jönköping.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Respectful Renewal - On Knowledge and Transparency in the Urban Planning Process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kaj Granath; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; participatory planning; densification; urban planning; consensus; deliberative democracy; transparency; planning process; urban renewal; design review; communicative action; conflict; critical planning theory; legislation;

  Sammanfattning : This thesis is written within the field of architecture and urban planning. Based upon a critical examination of the Critical Planning Theory, communicative rationality and the concept of consensus, a model of communicative planning as management of conflicts is adopted as a theoretical framework together with the concepts of transparency and knowledge as qualitative aspects of an urban renewal planning process within a deliberative democratic society. LÄS MER