Sökning: "elastase inhibitors"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden elastase inhibitors.

 1. 1. Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) in the gastrointestinal tract in man

  Detta är en avhandling från Max Nyström Dept of Surgical pathophysiology, Malmö university hospital SE 295 02 Malmö Sweden

  Författare :Max Nyström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; elastase inhibitors; human leukocyt proteases; Plasma protease inhibitors; NGAL; Ulcerative colitis; Antileukoprotease; IBD; traumatologi; ortopedi; traumatology; orthopaedics; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Kirurgi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan urminnestider har vi utsatts för attacker av virus, bakterier och andra för kroppen skadliga ämnen. Som svar på detta har kroppen utarbetat ett speciellt försvarssystem, det så kallade immunsystemet. LÄS MER

 2. 2. Serine protease inhibitors in the upper and lower airways

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Camilla Hollander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Neutrophils; audiology; Otorhinolaryngology; Medicin människa och djur ; AAT; Medicine human and vertebrates ; SLPI; cytokines chemokines; anti-proteases; audiologi; hörsel- och talorganen; Airway inflammation; Otorinolaryngologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kliniska och experimentella studier har visat att proteaser och deras inhibitorer deltar i mycket hög grad i luftvägarnas fysiologi och sjukdomsutveckling. Inflammatoriska celler, såsom neutrofiler, monocyter/makrofager, epitel- och mastceller, friger olika proteaser. LÄS MER

 3. 3. Alpha 1-antitrypsin: A Role in Cancer Progression

  Detta är en avhandling från Zelvyte Inga, Vikensvagen 73B, Hollviken 23461

  Författare :Inga Zelvyté; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; invasion; neutrophils; cancer cell; Alpha1- antitrypsin; proteinase inhibitors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alpha1-antitrypsin (AAT), som är ett cirkulerande glykoprotein, är den vanligast förekommande serinproteinashämmaren i plasman hos människa. Den ingår i gruppen av akutfasproteiner, och dess halt i plasma kan snabbt öka till koncentrationer överstigande 50 mM vid inflammation, infektion eller malign sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Conformational Entropy and Protein Flexibility in Drug Design Studied by NMR Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Zelvyte Inga, Vikensvagen 73B, Hollviken 23461

  Författare :Carl Diehl; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MMP-12; Galectin-3; confomational entropy; order parameters; ITC; Protein dynamics; isothermal titration calorimetry; macrophage elastase; nuclear magnetic resonance; NMR;

  Sammanfattning : Proteins are complex molecules, present in all of the vital functions of life. The function of a protein is regulated by interactions between protein and other molecules. Drug design in pharmaceutical science aims to regulate the function of a protein by the design of synthesized molecules that binds to a protein with high affinity. LÄS MER

 5. 5. Peptide-Based Inhibitors of Hepatitis C Virus NS3 Serine Protease: Kinetic Aspects and Inhibitor Design

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för naturvetenskaplig biokemi

  Författare :Anton Poliakov; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; serine protease; inhibitor; slow-binding; protein purification; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : Hepatitis C is a serious disease that affects about 200 million people worldwide. No anti-HCV vaccine or specific anti-viral drugs are available today. Non-structural protein 3 (NS3) of HCV is a bifunctional serine protease/helicase, and the protease has become a prime target in the search for anti-HCV drugs. LÄS MER