Sökning: "Joakim Scherp"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Joakim Scherp.

  1. 1. De ofrälse och makten En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682

    Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

    Författare :Joakim Scherp; Pär Frohnert; Klas Åmark; Henrik Ågren; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Commoner Estates; Riksdag; 17th century; Priests; Burghers. Peasants; power. constitutionalism; patriarchal. institutions. organizations; historia; History;

    Sammanfattning : In this thesis the constitutional policies of the three Commoner Estates (Priests, Burghers and Peasants) of the Swedish Riksdag between the years 1660 and 1682 is examined. While many previous historians have focused on the power-struggle between the Crown and the nobility, the Commoner Estates have been presumed to be staunch supporters of absolutism. LÄS MER