Sökning: "Jan Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Jan Persson.

 1. 1. Low dose ketamine : analgesia and side-effects in patients and volunteers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Jan Persson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : There is a need for novel approaches in the pharmacological treatment of pain. In many pain states the present treatment options are insufficient. Altered processing in sensory pathways often underlies such intractable pain. LÄS MER

 2. 2. Nuclear structure studies using coincidence measurements of particles and gamma rays

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Jan Persson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stress urinary incontinence among women. Aspects of risk factors, evaluation and surgical treatment

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Jan Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; minimally invasive surgery.; evaluation; risk factors; Female stress urinary incontinence; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish (Summary in Swedish) Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem. Ungefär 10 % av kvinnor i 40-årsåldern är drabbade och andelen inkontinenta ökar med ökande ålder. LÄS MER

 4. 4. Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter: En analys och kritik av den företagsekonomiska dialogen

  Detta är en avhandling från Hans Lindquist, Hantverkaregatan 17, S-211 55 Malmö or Jan E Persson, Torgasträdet 18c, S-296 72 Yngsjö

  Författare :Jan E Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; Marknadsanalys; Market study; Reason; Meaning; Dialogue; Interaction; Perception; Expectation; Service Quality; Satisfaction; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kundens subjektiva upplevelse eller uppfattning har kommit att bli en närmast självklar utgångspunkt för dagens diskussioner om hur man bör definiera och mäta kvalitet på tjänster. Begreppet kundupplevd tjänstekvalitet har etablerats som något av ett axiom både inom näringslivet och inom företagsekonomisk forskning. LÄS MER

 5. 5. Aspects of mechanical dysphagia. Assessment, treatment and consequences

  Detta är en avhandling från Hans Lindquist, Hantverkaregatan 17, S-211 55 Malmö or Jan E Persson, Torgasträdet 18c, S-296 72 Yngsjö

  Författare :Jan Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dysphagia; Watson; Ogilvie; Goldschmid; QoL; Sarcopenia; Laparoscopic myotomy; Achalasia; Oesophageal cancer;

  Sammanfattning : Aspects of mechanical dysphagia Assessment, treatment and consequences Jan Persson, M.D. Department of surgery, Institute of Clinical sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden ABSTRACT Background: Dysphagia is a symptom that negatively impacts patients’ quality of life. LÄS MER