Sökning: "FamHC"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet FamHC.

 1. 1. Tröst genom hälsostödjande familjesamtal upplevelser och effekter av en familjecentrerad intervention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Dorell; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Health Conversations; Family Systems Nursing; FamHC; Family Health; Nursing care; Residential home for older people; Hälsostödjande familjesamtal; Familjecentrerad omvårdnad; FamHC; Familjeomvårdnad; Omvårdnad; Särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to evaluate the experiences of nurses and families participated in Family Health Conversations (FamHC) and the effects of this intervention on those families with a family member living in a residential home for older people. Methods: This thesis comprises four studies. LÄS MER

 2. 2. Partner relationship in couples living with atrial fibrillation

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Tomas Dalteg; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atrial fibrillation; cardiac disease; couples; partner-relationship;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and explore how the partner relationship of patient–partner dyads isaffected following cardiac disease and, in particular, atrial fibrillation (AF) in one of the spouses.The thesis is based on four individual studies with different designs: descriptive (I), explorative (II, IV), and cross-sectional (III). LÄS MER