Sökning: "Elisabeth Björklund att erövra litteracitet: små barns"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Björklund att erövra litteracitet: små barns.

 1. 1. Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

  Författare :Elisabeth Björklund; Eva Johansson; Ingrid Pramling Samuelsson; Caroline Liberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER

 2. 2. Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

  Författare :Elisabeth Björklund; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; socio-cultural perspective;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER