Sökning: "Elisabeth Björklund att erövra litteracitet: små barns"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Björklund att erövra litteracitet: små barns.

  1. 1. Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

    Författare :Elisabeth Björklund; Högskolan i Gävle.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; socio-cultural perspective;

    Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER