Sökning: "Daniel Castillo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Castillo.

  1. 1. Statens förändrade gränser En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden

    Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

    Författare :Daniel Castillo; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; democracy; state; organizational boundaries; access; markets; legitimacy; corruption; sponsoring; trust; distrust; bribe; gift; informal relations; Systembolaget; Sweden; NPM; seriality; social differentiation; private interests;

    Sammanfattning : This thesis brings fresh light on the types of problems that contemporary democracies might face when interacting with private interests. More specifically, the study examines the separation between the state and private interests, based on the assumption that this separation is a precondition for maintaining democracy and legitimate governance. LÄS MER