Sökning: "Cecilia Lindblad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cecilia Lindblad.

 1. 1. Chelating surfactants : self-organization and complex formation

  Författare :Cecilia Lindblad; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Perturbation of functions in shallow benthic ecosystems : exemplified by the Fucus vesiculosus community in the Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Cecilia Lindblad; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER