Sökning: "Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning – Sverige"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning – Sverige.

  1. 1. Legalitetsprincipen och LSS : en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och service till funktionshindrade

    Författare :Lennart Erlandsson; Gunnar Bergholtz; Titti Mattsson; Bengt Lundell; Lars Malmberg; Lunds universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning – Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER