Sökning: "Avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet Avtal.

 1. 1. Avtal om kreditderivat

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Zlatko Salcic; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The credit derivative contract is a new type of contract in the Financial Law and Banking Law that emerged in the early 1990’s and now applies all over the world. The purpose of the credit derivative contract is to transfer credit risk associated with underlying instruments to the counterpart, without delivering or transferring any of the underlying instrument itself. LÄS MER

 2. 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Detta är en avhandling från Karnov Group

  Författare :Johan Adestam; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; security; suretyship; självständig garanti; Dokumentvillkorad garanti; garanti; borgen; säkerhet; remburs; standby-remburs; avtal; uppdrag; internationell handel; documentary guarantee; guarantee; independent guarantee; letter of credit; standby letter of credit; contract; mandate; international trade; civilrätt; private law;

  Sammanfattning : Den dokumentvillkorade garantin, som i praktiken vanligen betecknas som självständig, känneteck-nas av att villkoren i utfästelsen väsentligen endast innefattar villkor som refererar till att vissa angivna dokument presenteras för garanten. Dokumentvillkorade garantier förekommer vanligtvis i avtalsstrukturer som involverar ett flertal olika avtal och parter. LÄS MER

 3. 3. Oskälighet och 36 § avtalslagen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Andreas Norlén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law of contract; Sweden; avtalslagen; avtal; avtalsrätt; Sverige; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Section 36 of the Swedish Contracts Act stipulates that a term of a contract can be modified or set aside, if it is "unreasonable". The thesis discusses the meaning of the prerequisite "unreasonable" and how the meaning can and should be defined, using the means of legal science. LÄS MER

 4. 4. Konkurs och kontrakt : Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Mikael Möller; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Property and real estate law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Sakrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studier i EG-rätt : om konkurrensbegränsande avtal och deras ogiltighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jurist- och samhällsvetareförb.:s förl

  Författare :Hans Stenberg; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER