Computer calculations of current transport in metal-silicon junctions : studies of energy resolution and noise in avalanche detector diodes

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.