Sökning: "Uppsala Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 28076 avhandlingar innehållade orden Uppsala Universitet.

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA : Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Författare :Lars E. Landström; Frands Herschend; Mats G. Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period. The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. Det Gamla Uppsala : Berättelser & Metamorfoser

  Författare :Magnus Alkarp; Anne-Sofie Gräslund; Stig Welinder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; old uppsala; idolatry; central places; sanctuaries; atlantica; hyperborean; goticism; sanctuaries; nationalism; national monuments; nationalsocialism; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Ancient Uppsala is a most versatile place. At various times it has sated all types of scholar, nourished every kind of ideology, and fed all forms of doubt. LÄS MER

 3. 3. Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget : en studie i studentemigration

  Författare :Jan Sundin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

  Författare :Marta Ronne; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER

 5. 5. Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 : en aspekt på folkhemmets framväxt = Housing in Uppsala 1900-1950

  Författare :Carl Erik Bergold; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER