Miljöarkeologisk analys av prover från härdgropar, en boplatsgrop samt ett fynd av bränd gröt eller dynga inom Hedenstorp 1:3, RAÄ Sandseryd 396, Småland

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)