Jordbrukets arbetare : levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet

Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

Författare: Gustaf Utterström; Stockholms Högskola.; [1957]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)