Sökning: "Stockholms Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Stockholms Högskola..

 1. 1. Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850-1930

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms högskola

  Författare :William William-Olsson; [1937]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägarna i Västernorrlands län : typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms högskola

  Författare :Nils Friberg; [1951]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Atmospheric transports of oceanic constituents in their circulation in nature

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Högskola

  Författare :Erik Eriksson; [1959]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skådespelaren i barnteatern utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER

 5. 5. Parzellierung und Gemengelage : Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen

  Detta är en avhandling från Lund : Gleerup

  Författare :Hilbert Andersson; [1959]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER