Northern Noble Savages? : Edward Daniel Clarke and British Primitivist Narratives on Scotland and Scandinavia, c. 1760-1822

Detta är en avhandling från University of Edinburgh

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.