Sökning: "Linda Andersson Burnett"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linda Andersson Burnett.

  1. 1. Northern Noble Savages? : Edward Daniel Clarke and British Primitivist Narratives on Scotland and Scandinavia, c. 1760-1822

    Författare :Linda Andersson Burnett; Thomas Ahnert; Susan Manning; Colin Kidd; Penny Fielding; University of Edinburgh; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Historia; History; English literature; Engelsk litteratur; Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER