Sökning: "Tobias Svanström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tobias Svanström.

 1. 1. Revisorn som rådgivare : En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Tobias Svanström; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Revision och rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tobias Svanström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; auditing; advisory services; non audit services; audit quality; auditor independence; SME; revisionskvalitet; revisorns oberoende; små och medelstora företag; revision; rådgivning; efterfrågan på revision; efterfrågan på rådgivning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is common in many organizations and a legal requirement for all limited liability companies in Sweden (ABL 9:1). In directives from the government it is clearly stated that small firms will be exempted from the statutory audit requirement. LÄS MER