Sökning: "tåg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet tåg.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Boström; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Train–Bridge Interaction Literature Review and Parameter Screening

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Therese Arvidsson; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dynamics; vibration; railway bridge; bridge deck acceleration; moving load; train–bridge interaction; vehicle model; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : New railway lines are continuously being constructed and existing lines are upgraded. Hence, there is a need for research directed towards efficient design of the supporting structures. LÄS MER

 3. 3. Energy Optimal Operation of Electric Trains Development of a Driver Advisory System

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Nima Ghaviha; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The electric traction system used in trains is the most energy efficient traction system in the transportation sector. Moreover, it has the least NOx and CO2 emissions in comparison to other transportation systems (e.g. busses, passenger cars, airplanes, etc. LÄS MER

 4. 4. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. LÄS MER

 5. 5. Railway traffic disturbance management

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Johanna Törnquist; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Railway traffic; Transportation; Re-scheduling; Disturbance management; Decision support systems;

  Sammanfattning : With the increasing traffic volumes in many railway networks and reports on capacity deficiencies that result in insufficient punctuality and reliability, the need for efficient disturbance management solutions becomes evident. This thesis focuses on solutions that aim to minimise the consequences of disturbances for the various stakeholders and specifically on methods for re-scheduling the traffic. LÄS MER