Sökning: "strålgång vatten"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden strålgång vatten.

 1. 1. Physical modelling of acoustic shallow-water communication channels

  Författare :Elin Svensson; Ilkka Karasalo; Finn Jensen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; underwater acoustics; hydroacoustics; time variability; ray tracing; Gaussian beam summation; sound propagation models; shallow water; waveguides; caustics; underwater communication; undervattensakustik; hydroakustik; tidsvariabilitet; strålgång; gaussisk strålsummation; ljudutbredningsmodeller; grunt vatten; vågledare; kaustikor; undervattenskommunikation; Acoustics; Akustik;

  Sammanfattning : Akustiska kanaler för undervattenskommunikation är flervägskanaler där ljudet reflekteras från havets yta och botten och bryts vid ljudhastighetsförändringar. I grunt vatten är impulssvaret långt jämfört med symbolernas tidslängd i ett utskickat meddelande. LÄS MER

 2. 2. Measurement of trace components in aqueous solutions with near and mid infrared Fourier transform spectroscopy

  Författare :Peter Snoer Jensen; Atomfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Near-infrared; Temperature dependency; Dual-beam; Optical null; Optimal pathlength Haemodialysis liquid; Urea; Glucose; Phosphate; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Infrared; Water absorption; Fourier transform spectroscopy; Fysicumarkivet A:2003:Snoer Jensen;

  Sammanfattning : This thesis treats various aspects of the measurement of trace components in aqueous solutions with Fourier transform infrared spectroscopy. This technique has several applications from such diverse fields as dairy industry and biomedical optics. LÄS MER